Ferretería Naval

Grilletes - Tensores

 

Grillete Recto

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-060

1/2´´ 2.0

TON 12x14

0021-065

5/8´´ 3.25

TON 16x20

0021-070

3/4´´ 4.75

TON 20x22

0021-075

7/8´´ 6.5

TON 22x25

0021-080

1´´ 8.5

TON 25x28

0021-085

1 1/8´´ 9.5

TON 28x32

0021-090

1 1/4´´ 12

TON 32x35

0021-095

1 3/8´´ 13.5

TON 35x40

0021-100

1 1/2´´ 17

TON 40x45

 

Grillete Corazón

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-105

1/2´´ 2.0

TON 12x14

0021-110

5/8´´ 3.25

TON 16x20

0021-115

3/4´´ 4.75

TON 20x22

0021-120

7/8´´ 6.5

TON 22x25

0021-125

1´´ 8.5

TON 25x28

0021-130

1 1/8´´ 9.5

TON 28x32

0021-135

1 1/4´´ 12

TON 32x35

0021-140

1 3/8´´ 13.5

TON 35x40

0021-145

1 1/2´´ 17

TON 40x45

 

Grillete Americano

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-165

Nº13

21 TON

0021-170

Nº16

32 TON

0021-175

Nº19

45 TON

 

Grillete Gancho OBK

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-203

Nº10

1.5 TON

0021-204

Nº 13/8

3.2 TON

0021-205

Nº 16/8

5.6 TON

0021-206

Nº 19/8

7.9 TON

 

Grillete Gancho OBK Giratorio

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-207

Nº 13/8

 

0021-208

Nº 16/8

 

0021-209

Nº 19/8

 

0021-210

Nº 22/8

 

 

Grillete Gancho Euro Giratorio

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-211

Nº 1/2

2 TON

0021-212

Nº 16

3.25 TON

0021-213

Nº 20

4.75 TON

0021-214

Nº 22

6.5 TON

0021-215

Nº 25

8.5 TON

0021-216

Nº 28

9.5 TON

 

Tensor Ojo-Ojo

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-235

Nº 5/8

9

0021-236

Nº 3/4

12

0021-237

Nº 7/8

19

 

Tensor Ojo-Gancho

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-238

Nº 5/8

9

0021-239

Nº 3/4

12

0021-240

Nº 7/8

19

 

Tensor Gancho-Gancho

CODIGO

TAMAÑO

PESO

0021-241

Nº 5/8

9

0021-242

Nº 3/4

12

0021-243

Nº 7/8

19